СУ "Христо Ботев"
Средно училище - град Разград

Паралелки

Клас Класен ръководител
Лидия Ганева
Кателина Цонева
Емилия Илиева
Ханифе Тефик
Миленка Маринова
Костадинка Костадинова
Красимира Колева
Мария Колева
Ивелина Веселинска
Лазарина Станева
Иван Иванов
Цена Анастасова
Дария Трифонова