СУ "Христо Ботев"
Средно училище - град Разград

Талантливи ученици

Национална програма "Ученически олимпиади и състезания"

Модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади"

Мисия доброволец

От първи октомври ученици по проект „Мисия доброволец“ към СУ „Христо Ботев“ и Домашен социален патронаж – гр. Разград, започнаха съвместна доброволческа дейност, свързана с подпомагане на възрастни самотно живеещи хора за преодоляване на социалната изолация.

По случай Международния ден на възрастните хора многобройните потребители - над 700, ползващи социални услуги към Домашния социален патронаж в Разград, получиха поздравителни картички.

Част от екипа, учениците от „Мисия доброволец“ и техният учител Цветомира Петкова, поздравиха няколко от потребителите с музикално-творческа програма в техните домове.

Създадоха добро настроение, споделени емоции, вдъхнаха им сила и вяра, че не са забравени.

 

В плана са включени още предстоящи празници и събития.