СУ "Христо Ботев"
Средно училище - град Разград

Обществен съвет "Твоят час"

Председател:

  • Лидия Ганева - представител на педагогическата общност

Секретар:

  • Станислава Енева - родител


Членове:

  • Петя Начева - родител
  • Таня Георгиева - родител
  • Даринка Димитрова - представител на община Разград