СУ "Христо Ботев"

Средно училище - град Разград

СУ Христо Ботев - Разград

page counter

images (1)

През 2013 г. училището е санирано по договор № BG161PO001/1.1-09/2010/034 проект "Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Разград, съпътстваща устойчиво развитие" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

Обща стойност на проекта: 4 678 198,78 лв

Съфинансиране от ЕФРР - 3 976 468,96

Извършените строително-монтажни работи в сградата на училището обхващат следните дейности:

  • Топлоизолация на стени и покрив
  • Подмяна на дървената дограма с PVC
  • Подмяна на водни отоплителни инсталации
  • Подмяна на котли и автоматично управление на котелна централа и регулиране на отоплителните тела
Събития
Новини и Събития - СУ Христо Ботев - Разград
Обществен съвет
Обществен съвет - СУ Христо Ботев - Разград
Актуални новини и събития