СУ "Христо Ботев"
Средно училище - град Разград

Обществен съвет

Членове на Обществения съвет:

  • Ива Гъркова - родител
  • Десислава Николова - родител
  • Калина Йорданова - родител
  • Миглена Якова - родител
  • ... - представител на финансиращ орган - община Разград