СУ "Христо Ботев"
Средно училище - град Разград

Обществен съвет

Членове на Обществения съвет:

  • родители
  • председател Севджан Мустафов Съдкъев   
      финансиращ орган член (титуляр) Айлин   Маджарова      
      родители член (титуляр) Галина Славова Радева      
      родители член (титуляр) Гергана Тицова Станчева      
     родители член (титуляр)   Росица Александрова Русева