СУ "Христо Ботев"
Средно училище - град Разград

Прием и обучение

 Електронният прием на първокласници се извършва безплатно на сайта

https://schoolrz.uslugi.io/

в периода 15 май - 28 май

 

 

Документите, без коити не може да се кандидатства след седми клас:

Заявление, което се подава от ученика в присъствие на родител;
Документ за самоличност на кандидата – най-често ученическа лична карта;
Служебна бележка, удостоверяваща мястото за полагане на изпитите от НВО;
За кандидатстващите за специалности и професии в професионалните гимназии – оригинал на медицинско свидетелство.

Списък на класираните ученици в 1 клас 2024/2025 година
Име на дете
БАТУХАН ЗЕЛИЕ ТОПАЛ
ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА АНТОНОВА
ВИЛДАН НЕЖВАНОВА МЮСТЕЖЕБОВА
ДАВИД МЕХМЕДОВ МЕВЛИДОВ
ЕЛЧИН ЕМРАХ АЛКИН
ИСКРА СТАНИСЛАВОВА СТОЯНОВА
МАЙКЪЛ КРИСТИАНОВ ИВАНОВ
МАНУИЛ МИРОСЛАВОВ МАНУИЛОВ
МЕЛАНИ МЕХМЕДОВА МЕВЛИДОВА
РЕФИТ ХИКМЕТ РЕФИТ
СВЕТЛИН СВЕТОСЛАВОВ ДОНЧЕВ
СИМАЙ ЕРСИНОВА ШАМСИДИНОВА
СИМОНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
ТУАНА СЕЙХАНОВА МОЛЛОВА

ТУНА ШЕНТЮРК 

СИМАЙ АЙДУАН МУТАЛИБ