СУ "Христо Ботев"
Средно училище - град Разград

Прием и обучение

 Електронният прием на първокласници се извършва безплатно на сайта

https://schoolrz.uslugi.io/

в периода 15 май - 28 май

 

 

Документите, без коити не може да се кандидатства след седми клас:

Заявление, което се подава от ученика в присъствие на родител;
Документ за самоличност на кандидата – най-често ученическа лична карта;
Служебна бележка, удостоверяваща мястото за полагане на изпитите от НВО;
За кандидатстващите за специалности и професии в професионалните гимназии – оригинал на медицинско свидетелство.