СУ "Христо Ботев"
Средно училище - град Разград

За учениците

2024 година

За бъдещите първокласници!

От 8 май до 10 май електронната система за прием в 1. клас за учебната 2024/2025 година ще бъде отворена за тестов период,

През него ще можете пробно да направите регистрация, да създадете профил и електронно заявление, като електронната система ще генерира регистрационен номер.

След като приключи пробният период, ще може да се регистрирате официално.

Официално електронната система ще бъде отворена на 13 май в 10:00 ч., когато започва регистрирането на заявления за първо класиране.

Ще има три класирания  в срокове, съгласно Графика на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Разград.

 За деца, които не фигурират в локална база данни (население) на община Разград, заявление може да бъде регистрирано само в административната сграда на община Разград. (стая 602 Б)