СУ "Христо Ботев"
Средно училище - град Разград

За учениците

2020/2021 година

график - януарска сесия 2021г.

Анкета родители

график 3 клас

график 4 клас

график ДЧК начален етап

График ИФ Емил

График ИФ Ефе

График ИФ Кенан

график ИФ Мехлин

График ИЧ Кенан

график класни работи 5-7 клас

график консултации с учениците в начален етап

График контролни 1 част

График контролни 2 част

график контролни начален етап

График КФ Атанас

График КФ Хава

График спортни дейности 5-7 клас

Гтафик УЧ за СД начален етап

ДЧК 5-7 клас

консултации с родителите на учениците в начален етап

Консултации с родителите на учениците от 5-7 клас 

консултации с ученицци 5-7 клас

контролни 2 клас 

контролни работи ИУЧ начален етап

Разписание на часовете

Спортен календар 1

спортен календар 2 

График за провеждане на родителските срещи по проект "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот"

 

 

 2019/2020 година

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

instr_NWO7_2020

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА

instr_DZI_2020