СУ "Христо Ботев"
Средно училище - град Разград

Делегиран бюджет от предишни години

Бюджет 2014 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.02.2014г. до 31.03.2014г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.04.2014г. до 30.06.2014г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2014г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.1.2014г. до 31.12.2014г.

Бюджет 2015

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.1.2015г. до 31.03.2015г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.1.2015г. до 30.06.2015г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.1.2015г. до 30.09.2015г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.1.2015г. до 31.12.2015г.

Бюджет 2016

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.1.2016г. до 31.03.2016г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.4.2015г. до 30.06.2016г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.7.2015г. до 30.09.2016г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.1.2016г. до 31.12.2016г.

Бюджет 2017

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.1.2017г. до 31.03.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.4.2017г. до 30.06.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.7.2017г. до 30.09.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.10.2017г. до 31.12.2017г.

Бюджет 2018

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.1.2018г. до 31.03.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.4.2018г. до 30.06.`2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.7.2018г. до 30.09.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.10.2018г. до 31.12.2018г.

Бюджет 2019

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.1.2019г. до 31.03.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.1.2019г. до 30.06.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.1.2019г. до 30.09.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.1.2019г. до 31.12.2019г.

Бюджет 2020

 Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.1.2020г. до 31.03.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.1.2020г. до 30.06.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.1.2020г. до 30.09.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.1.2020г. до 31.12.2020г.

 Бюджет 2021 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.1.2021г. до 31.03.2021г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.1.2021г. до 30.06.2021г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.1.2021г. до 30.09.2021г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.1.2021г. до 31.12.2021г.

Бюджет 2022

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.1.2022г. до 31.12.2022г

Бюджет 2023

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.1.2023г. до 31.12.2023г

Бюджет 2024