СУ "Христо Ботев"
Средно училище - град Разград

Паралелки

1а Ханифе Шефкетова Тефик     

2а Костадинка Кънчева Костадинова

2б Венелина Стефанова Найденова

3а Красимира Любомирова Колева

4а Лидия Петрова Ганева   

4б Кателина Георгиева Катеринова

5а Ивелина Димитрова Веселинска

6а Цветомира Петкова Петкова   

7а Цена Петкова Анастасова   

7бТеменужка Тодорова Иванова

7а Ивелина Димитрова Веселинска