СУ "Христо Ботев"
Средно училище - град Разград

Паралелки

1а Костадинка Кънчева Костадинова

1б Венелина Стефанова Найденова

2а Красимира Любомирова Колева

3а Лидия Петрова Ганева   

3б Кателина Георгиева Катеринова

4а Емилия Дечева Илиева

4б Ханифе Шефкетова Тефик     

5а Цветомира Петкова Петкова   

6а Цена Петкова Анастасова   

6бТеменужка Тодорова Иванова

7а Ивелина Димитрова Веселинска   

7б Лазарина Петрова Станева 0895 192071