СУ "Христо Ботев"
Средно училище - град Разград

Паралелки

1 a кл. Красимира Любомирова Колева

2 а кл. Лидия Петрова Ганева

2 б кл. Кателина Георгиева Цонева

3 а кл. Емилия Дечева Илиева

3 б кл. Ханифе Шефкетова Тефик

4 a кл. Костадинка Кънчева Костадинова

5 а кл. Цена Петкова Анастасова

5 б кл. Теменужка Тодорова Иванова

6 а кл. Ивелина Димитрова Веселинска

6 б кл. Лазарина Петрова Станева

7 а кл. Дария Василева Трифонова